MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

ABC PoonHill(Join)

Trekking

NEPAL

13D12N

47900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ (Meal:Dinner)    

08.30 น.พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
11.50 น.ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินไทยเที่ยวบินที่ SL220 สายการบินไทยไลออนแอร์
14.00 น.เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน
15.00 น.นำท่านเข้าสู่ทีพักในย่านทาเมล จากนั้นพาท่านไปช้อบปิ้งอุปกรณ์การเทรคเพิ่มเติม
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงแบบเนปาลี
พักที่ MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กาฐมัณฑุ-โพคขรา (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา ด้วยสายการบิน Buddha Air
09.30 น.เดินทางถึงโพคขราโดยสวัสดิภาพ
10.30 น.ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เดินเล่นถ่ายเมืองโพคขราเล่น
18.00 น.รับประทานอาหารเย็นและซักซ้อมการเดินเทรค
พักผ่อนนอนหลับให้สบายเพื่อเตรียมพบการเดินที่เหนื่อยหนัก
พักที่ CRYSTAL PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 นายาปุล-Ulleri (Trekking Day 1) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.รถจิ้บนำท่านไปยัง นายาปุล(Nayapul) และทำการ Checkpoint ที่ Birethenti จากนั้นเดินเทรคกิ้งไปยัง Ulleri วันนี้จะเดินสบายๆ ไม่หนักมาก ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชม. เป็นการปรับร่างกายให้ค่อยคุ้นชินกับความสูง
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
พักใน TEA HOUSE Ulleri

วันที่ 4 Ulleri-Ghorepani (Trekking Day2) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.ออกเดินทางไปยัง กอเรปานี วันนี้ทางส่วนใหญ่จะเป็นทางขึ้น แต่จะผ่านดงของกุหลาบพันปี เราหันกลับมามองหมู่บ้านที่เดินผ่านมาและจะทึ่งกับความสามารถในการเดิน วันนี้จะเดินประมาณ 5-6 ชม.
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
พัก Tea House ที่ Ghorepani

วันที่ 5 กอเรปานี-พูนฮิลล์-ทาดาปานี (Trekking Day3) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

05.00 น.เดินขึ้นสู่จุดชมวิว Poonhill เพื่อชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี (Tadapani) เดินขึ้นประมาณ 3 ชม.หลังพักทานอาหารกลางวัน. จะเป็นทางราบและเดินลงๆๆ อีก 2 ชม. ก่อนถึงทาดาปานีจะเดินขึ้น อีกประมาณ 1 ชม.
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
พักที่ Tea House Tadapani

วันที่ 6 ทาดาปานี(Tadapani)-ชินุวะ(Shinuwa) (Trekking Day4) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ชินูวะ(Shinuwa) ตอนเช้าจะเดินลงอย่างสุดติ่งๆ ลงๆๆ มีขึ้นเล็กน้อยไม่มากนัก จนหลังจากข้ามแม่น้ำหมู่บ้านกรานดุกไปยังชินุวะ ก็เดินขึ้นอีกประมาณ 1 ชม.ขึ้นอย่างเดียวเลย..
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น(จาก Chomrong) ไปจะไม่มีเนื้อสัตว์จำหน่ายยกเว้นปลาทูน่า ซึ่งถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อนุญาตให้ขายได้เฉพาะเนื้อปลาเท่านั้นนะคะ)
พักที่ Tea House Shinuwa

วันที่ 7 ชินูวะ-ดูราลี(Durali) (Trekking Day5) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ ดูราลี (Durali) วันนี้จะเดินขึ้นและลง สลับกันไป ไม่โหดมากมาย แต่วิวจะสวยมาก เหมือนอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์ ตัดกับสีขาวของหิมาลัย
18.00 น.รับประทานอาหารกลางเย็น พักผ่อนให้เต็มที่ พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางเพื่อเดินขึ้น ABC และพบกับความสูงที่จะทำให้คุณเหนื่อยง่ายมาก รักษาร่างกายให้อบอุ่นจากนี้ไปจะหนาวขึ้นเรื่อยๆ
พักที่ Tea House Duralli

วันที่ 8 ดูราลี-มัจฉาปูเชเบสแค้มป์ (MBC 3270m)-อันนาเปอร์นนะเบสท์แคมป์(4130m) (Trekking Day6) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป (ABC) วันนี้จะเป็นวันที่เหนี่อยหนัก เดินช่วงแรกสบายๆชิลล์ แต่หลังจากมัจฉาปูเชร คุณจะรู้ว่าระยะทาง 2,000 เมตร สุดท้ายนี่ เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและเหนื่อยสุดชีวิต ใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่มีนะคะ อิอิ จาก mbc-abc ตรงนี้แนะนำเฉไฉถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ต้องรีบ
(ปล.หากสภาพอากาศปิดเนื่องจากหิมะตกหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินขึ้น ABC ได้ เราจะพักค้างที่ MBC และเดินต่อ ABC ในตอนเช้าตีสามครึ่ง ทั้งนี้เป็นการตัดสินใจของไกด์เทรคที่จะดูความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะที่สูงเป็นอันดับ10ของโลก (8091m) gps location  Lattitude 27๐ 51’ 42” N, Longtitude 86๐ 51’ 50” E ตั้งเป็น พิกัดเป้าหมายไว้ก็ได้นะคะ
พักที่ Tea House ABC

วันที่ 9 อันนาเปอร์นะเบสท์แคมป-Shinnuwa (2840m) (Trekking Day7) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

05.00 น.ฟ้าจะเริ่มสางแล้ว แนะนำให้ลุกขึ้นมาถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะกันให้เต็มอิ่มในตอนเช้านคะ
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ Shinuwa วันนี้เป็นวันกลับ จะเดินกลับในเส้นทางเดิม จะเหนื่อยหน่อยนะคะ เพราะมีเวลาน้อยกัน ให้ safety เข่าด้วยคะ
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น หากอากาศเปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะที่สูงเป็นอันดับ10ของโลก (8091m) gps location  Lattitude 27๐ 51’ 42” N, Longtitude 86๐ 51’ 50” E ตั้งเป็น พิกัดเป้าหมายไว้ก็ได้นะคะ พักที่ Tea house Shinuwa

วันที่ 10 Shinuwa-Jhinu Danda (Trekking Day8) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางเทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa จะเป็นการเดินลงๆ หลังข้ามสะพานเพื่อเข้าหมู่บ้าน Chomrong ก็จะเดินขึ้นบันไดประมาณ 2 ชม.จากนั้นก็เดินทางค่อนข้างเรียบ พักทานอาหารที่ Chomrong และเดินต่อไปยัง Jhinu Danda
ถ้ายังมีแรงก็สามารถไปแช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda.
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนสบายๆที่หมู่บ้านกรานดุก
พักที่ Tea House Ghandruk

วันที่11 ชินุดันดา-โพคขรา (Trekking Day9) (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

06.00 น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.ออกเดินทางจากชินุดันดาไป นายาปูล
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น.เดินทางไปถึง โพคขราโดยสวัสดิภาพ
16.30 น.เข้าที่พักและปล่อยอิสระพักผ่อน
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
พักที่ Crystal Palace หรือเทียบเท่า

วันที่12 โพคขรา-วัดโพธินารถ (Meal:Breakfast/Lunch/Dinner)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.เดินทางไปยังสนามบินโพคขรา
09.20 น.ออกเดินทางไปยังกาฐมัณฑุโดยเที่ยวบิน u4 604 Buddha Air
09.45 น.เดินทางถึงสนามบินกาฐมัณฑุ โดยสวัสดิภาพ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.เดินทางไปยังวัดโบดา (Boudha) วัดดวงตาแห่งธรรม
15.30 น.ปล่อยอิสระช้อปปิ้งในย่านทาเมล
19.00 น.รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี
พักที่ MOONLIGHT Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 13 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ (Meal:Breakfast)

 07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.ออกเดินทางไปยังเมืองปาทัน (ละลิตปูร์) เมืองแห่งศิลปะ และได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลก
11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  
12.00 น.ส่งท่านยังสนามบินตรีภูวัน
15.00 น.ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน SL221 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ 12 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์จากไทย)

ช่วงเวลาเดินทาง รวมตั๋วเครื่องบิน(Thai lionair) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว
12-24 ต.ค 2562 47,900 บาท 36,900 บาท 2,500
30 พ.ย.-12 ธค.62 47,900 บาท 36,900 บาท 2,500
21 ธ.ค 62 – 2 ม.ค 63 47,900 บาท 36,900 บาท 2,500
4-16 เม.ย.63 48,900 บาท 37,900 บาท 2,500
11-23 เม.ย.63 48,900 บาท 37,900 บาท 2,500

 


อัตราค่าบริการข้างต้น : **เนื่องจากเป็นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ท่านไม่สามารถคืนค่าตั๋ว (Non Refund) หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน ของเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศได้ **


อัตรานี้รวม

Ø เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อประสานงาน พูดภาษาไทยกับท่านได้ที่เนปาล

Ø ใบอนุญาต Trekking TIM/ACAP

Ø อาหารและโรงแรมตามระบุ

Ø ไกด์เทรคกิ้งที่มีประสบการณ์สูงและพูดภาษาอังกฤษได้1ท่าน

Ø ลูกหาบ 1ต่อลูกค้า 2ท่าน (นน.กระเป๋าได้ท่านละ 8กก.)

Ø อุปกรณ์กันหนาวเสื้อขนเป็ด ถุงนอน Duffle bag คืนเมื่อใช้เสร็จ

Ø ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ

Ø ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล15วัน

Ø ค่าประกันภัยวงเงิน 2,000,000บาท

Ø ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

Ø น้ำชา กาแฟ น้ำผลไม้ ระหว่างมื้ออาหารและพักเบรค

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Ø ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

Ø ค่าทิปสำหรับไกด์

Ø Wifiและค่าชาร์จแบตที่ TEAHOUSEระหว่างการTrekking ราคาค่าชาร์จแบตต่อท่านต่อคืน 100รูปี(35บาท)

Ø ไม่รวม Soft drink เช่น โค้ก น้ำผลไม้ เหล้า เบียร์ และอื่นๆ

Ø ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Ø หากท่านต้องการเที่ยวเมืองปาทัน/ปศุปตินารถ กรณีที่เครื่องบินไม่ดีเลย์ ในวันที่ 12เพิ่มท่านละ 1000บาท

Ø ไม่รวมน้ำดื่มใส่กระติกส่วนตัว 

การชำระเงิน

      Ø งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง ชำระมัดจำ 15,000 บาท ภายใน 7 วัน โอนเข้าบัญชี

      Ø งวดที่สอง ชำระเงิน ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

      Ø เลขที่บัญชี: 070-2-92566-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ออมทรัพย์

      ชื่อบัญชี นิสิตา ว่องวิทยา

เงื่อนไขการยกเลิก

         1.คืนเงินมัดจำ 50% เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป
            2.ไม่คืนเงินมัดจำ เมื่อยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจเทรคกิ้ง

ข้อควรรู้ก่อนเทรค

1.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเช่น เบาหวาน ความดัน กระดูกสันหลังเคลื่อน รูมาตอยด์ หัวใจ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิแพ้อย่างหนัก SLE เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดร้ายการช่วยเหลือทางการแพทย์ทำได้ยาก และนอกเหนือความรับผิดชอบของประกัน
2.อากาศระหว่างเทรคจะเปลี่ยนแปลงมาก เริ่มจากร้อนประมาณ 30 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา และอาจจะมีฝนตก ลูกเห็บ หิมะ แดดที่แรง ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เตรียมพร้อมกับทุกสภาพอากาศ

3.ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ป่วยเป็นโรคแพ้ความสูง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่ก็ตาม การออกกำลังกายให้เน้นไม่หนักแต่ให้นาน เรื่อยแต่ให้อึดทน เช่น การเดินขึ้นบันไดวันละ 1,000 ขั้นต่อวัน การ Squat วันละ 100ครั้ง/นาที ทำติดต่อ ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนัก แต่ให้ออกต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30-60 นาทีต่อวัน และก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์ให้งดการออกกำลังกายเป็นเพียงการออกกำลังกายเบาๆ เช่นเดินวันละ 1-2 กม. ต่อวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บก่อนเดินทาง

***รายละเอียดเพิ่มเติม*:  ควรอ่านให้ละเอียดประกอบการตัดสินใจ      

     1. ภายหลังกำหนดเดินทางแล้ว ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินแต่ประการใด

       2. กรณีมีเหตุสุดวิสัยเช่น ไฟลท์ยกเลิกและท่านต้องการรอไฟลท์ต่อไป ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าที่พักให้ 1 คืน ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านต้องการรอไฟลท์และไม่ยังไม่เทรคกิ้ง อัตราค่าที่พักในโพครขา/กาฐมัณฑุ 25 usd/ท่าน/คืน(พร้อมอาหารเช้า)  

         3. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางกลับโพคขรา ได้ อัตราค่าที่พักในระหว่างเทรคพร้อมไกด์ดูแล 40 usd/ท่าน/วัน (รวมอาหาร3มื้อ)

          4. สำหรับเที่ยวบินในประเทศเนปาลล่าช้าบริษัทจะดำเนินการให้ท่านได้ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด โดยหากท่านยืนยันจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเข้ากรณีข้อ 2.
 5.  บริษัทรับดำเนินการค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่านละ 1,100 บาท ใช้ระยะเวลา 7วัน หากต้องการด่วน 2 วัน ท่านละ 1,600 บาท

 6.  บริษัทรับทำประกันภัยการเดินทางแบบมีประกันสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
 7.  กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมัณฑุหรือโพขราได้ เราจะนำท่านเดินทางโดยรถตู้/รถบัสเช่าเหมาคัน และจะคืนเงินส่วนต่างของตั๋วเครื่องบินหลังหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อย
 8.  กรณีที่ท่านป่วยและจำเป็นต้องลงด้วย เฮลิคอปเตอร์ทางบริษัทมีค่าดำเนินการในการเรียก Rescue ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และค่าทีพักพร้อมอาหารเช้าท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกับประกันการเดินทางได้ และช่วยท่านเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับไทยหากท่านต้องการกลับเร็ว (โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศท่านต้องจ่ายจริงตามสายการบินเรียกเก็บ) ซึ่งนอกเหนือการรับประกันของการเดินทาง
9.   เงื่อนไขการยกเลิกไฟลท์หรือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจ็บป่วย เป็นเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ทางบริษัทการเคลมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประกันเป็นหลัก

        10. น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร เราจะบริการน้ำดื่มสะอาดให้ท่านในมื้ออาหารเท่านั้น สำหรับน้ำใส่กระติกส่วนตัวระหว่างเดินเทรคไม่ได้รวมในแพคเกจ

เอกสารที่ใช้ในการจองแพคเกจทัวร์

1.สำเนาพาสปอร์ต วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง (Scan ส่งมาได้)

2.รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได้)

เอกสารในการทำวีซ่า

1.พาสปอร์ตตัวจริง วันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

2.รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีอ่อน 2 ใบ (รูปจริง)

3.สำเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ

ทิปไกด์และลูกหาบ
  ทิปไกด์เทรคกิ้งและลูกหาบทั้งตลอดการเดินทาง ท่านละ 7$/วัน หรือเทรคกิ้ง 9 วัน ประมาณ56$ (5,600 รูปี)  ตามความสมัครใจนะคะ ที่คำนวณเป็นแนวทางให้เท่านั้น 

 

Position 9-15 Days 5-8 Days
Guide 15,000 รูปี/ทริป 12,000 รูปี/ทริป
Assistance Guide 12,000 รูปี/ทริป 10,000 รูปี/ทริป
Porter (ลูกหาบ) 8,000 รูปี/ทริป 6,000 รูปี/ทริป

 ·       ทิปไกด์เมือง/คนขับรถต่อท่าน/วัน 3$(300รูปี)
อัตราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา

-       สกุลเงินรูปีเนปาล (1บาทไทยแลกได้ประมาณ 2.80-2.93รูปี)

-       สกุลเงิน USD DOLLAR (1USD ประมาณ 100-103รูปี)

                 -       บัตรเครดิตใช้ได้ทั้ง VISA,MASTER อาจมีservice charge 4%บางร้าน
             -       บัตรเอเทีเอ็มใช้ได้เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์,กสิกรไทย

ไฟฟ้า : ปลั๊กไฟที่เนปาลเป็นแบบสามรูหัวกลม  ไฟ 220 โวลท์เหมือนประเทศไทย

เวลา:ช้ากว่าประเทศไทย  1ชั่วโมง15นาที

โทรศัพท์:โทรกลับประเทศไทย (0066) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน ถ้าใช้ซิมเนปาลโทรกลับไทยนาทีละ 7 รูปี

ซิมมือถือ/Internet Data:

-       ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซื้อได้ที่ทาเมล โดยใช้ พาสปอร์ตตัวจริง รูปถ่าย และสำเนาพาสปอร์ต ราคา 150-300 รูปี สัญญานอินเตอร์เน็ตจะขึ้นกับสภาวะอากาศระหว่างเทรคกิ้ง ส่วนในเมืองใช้ได้ที่ความเร็ว 4G  ULLERI, GHOREPANI ส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ จะไปใช้ได้อีกครั้งที่ CHOMRONG, SINUWA ที่ TEA HOUSE มี WIFI จำหน่าย แต่สัญญานไม่ดี  ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพื่อซื้อ Package  Internet เริ่มต้นที่ 2 GB/30 วัน ราคา 1000 รูปี

-       AIS SIM2FLY สามารถใช้ได้ที่เนปาล สอบถามได้ที่ชอบ AIS ระหว่างเทรคสัญญานไม่ดี

เงินติดตัว :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใช้เงินไทยแลกได้ที่เนปาล

สิ่งที่ควรนำไป :

-กล้องถ่ายรูป,ที่ชาร์จ,ปลั้กไฟ

-รองเท้าTrekking,หมวก,ร่ม,เสื้อกันฝน

-ถุงมือ,ถุงเท้า,เสื้อกันหนาว,ผ้าบัฟ 4-5 ผืน(เช็ดน้ำมูก)

-ลิปมัน,ครีมกันแดด,แว่นกันแดด

-สนับเข่า 2 ข้าง ลองจอน ,หมวกกันหนาว,ผ้าพันคอ

-อาหารแห้งติดตัวสำหรับการเดิน เช่นกล้วยตาก ชอคโกแลต ลูกอม,เกลือแร่ สำหรับนักกีฬา,ขวดน้ำเบาๆ,ถุงกันน้ำ

-แผ่นแปะให้ความร้อน,กระเป๋าน้ำร้อน(ไว้ใส่ในถุงนอนสำหรับคนขี้หนาว)

-ยารักษาโรค  สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยาไปให้พอกับวันเดินทาง

ความเชื่อทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือวัว ซึ่งหากท่านเอาเนื้อวัวแห้งไปไม่ควรชวนชาวเนปาลรับประทาน หรือบางสถานที่ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังวัวเข้าไป”  

หมายเหตุ 

-       เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม้,ตะไบ,กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอย่านำติดตัวขึ้นเครื่อง

-       ***เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรุณาอย่านำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัวไปมาก**

 

เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ จากประเทศเนปาล

1. ในนครกาฐมัณฑุยังมีร้านสะดวกซื้อเป็นประเภทซุปเปอร์มาร์เกต และโชห่วยขายของเล็กๆน้อย เปิดประมาณ 9.00-22.00 น.

2. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซึ่งจะไม่รับประทานเนื้อวัว แต่จะรับประทานเนื้อควาย และนมควาย
3. คนเนปาลจะไม่ใช้มือซ้ายในการยื่นของหรือทานข้าว เพราะถือว่าเป็นมือที่ใช้ล้างก้นเหมือนคนไทย

4. การเข้าบ้านคนเนปาลต้องถอดรองเท้า
5. ศาสนาพุทธกับฮินดูในเนปาลจะแยกไม่ออกเป็นฮินดูบุสดิซึมส์

6. เมื่อไปไหว้พระที่ไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพื่อความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี

7. กฎจราจรไม่มีผลสำหรับเมืองนี้ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะ เค้าไม่ทะเลาะกันเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศห้ามนำของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาสระผม, น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณานำโหลดใต้ท้องเครื่องด้วย

 

*** ข้อพึงระวังจากโรคแพ้ความสูง  (AMS: Acute Mountain sickness)

มักเกิดขึ้นหลังจากการขึ้นไปอยู่ในที่สูงตั้งแต่ 2500 เมตรขึ้นไป

อาการแรกสุด คือ ปวดศีรษะ (Headache) ร่วมกับ 1 อาการดังต่อไปนี้

-       ชีพจรหรือหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia)

-       เหนื่อย อ่อนเพลีย (Fatigue) รู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนล้า ไม่มีแรง (lassitude)

-       นอนไม่หลับ (Insomnia)

-       ระบบทางเดินอาหาร,คลื่นไส้ (Nausea),อาเจียน (Vomitting),เบื่ออาหาร (Anorexia)

-       หายใจลำบาก (Dypsnea)

-       วิงเวียน มึนงง(Dizziness)

 

หากพบอาการระหว่างการเทรค กรุณาแจ้งไกด์เพื่อประเมินความพร้อมในการปรับตัวของร่างกายต่อไป 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination