MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

ANNAPURNA CIRCUIT

Trekking

NEPAL

15วัน 14คืน

39,900


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

ANNAPURNA CIRCUIT

15 วัน 14 คืน

 

โปรแกรม

วันที่ 1 (Meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พัก และช้อปปิ้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำรับเทรคในย่านทาเมลพาท่าน รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 2 (Meal : B/L/D) หลังรับประทานอาหารเช้าแล้วรถไปรับท่านที่โรงแรมและเดินทางไป Besi Sahar (800 M) 

วันที่ 3 (Meal : B/L/D)นั่งรถไป Chame (2630M) 

วันที่ 4 (Meal : B/L/D)เทรกกิ้งสู่ Pisang (3300 M) 

วันที่ 5 (Meal : B/L/D)เทรกกิ้งสู่ Manang (3600 M)

วันที่ 6 (Meal : B/L/D) ปรับสภาพร่างกายที่ Manang (3600 M) 

วันที่ 7 (Meal : B/L/D)เทรกกิ้งสู่ Tilicho Base Camp (4,140m)

วันที่ 8 (Meal : B/L/D)เทรกกิ้งสู่ Tilicho Lake (4,949m)

วันที่ 9 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ Yak Kharka (4110 M ) 

วันที่ 10 (Meal : B/L/D)เทรกกิ้งสู่ High Camp(4850 M) 

วันที่ 11 (Meal : B/L/D)เทรกข้าม Thorong la pass (5416 M) ไปสู่ Muktinath (3800 M) 

วันที่ 12 (Meal : B/L/D)เทรกกิ้งสู่ Jomsom (2800 M)

วันที่ 13 (Meal : B) บินมาที่ โพคขรา (Pokhara) ส่งท่านยังโรงแรมและอิสระพักผ่อน

วันที่ 14 (Meal : B/D)หลังรับประทานอาหารเช้า ส่งท่านไปยังสนามบินภายในโพคขรา บินสู่กัฐมัณฑุ รับท่านที่สนามบินและส่งท่านยังที่พักในกัฐมันฑุ อิสระช้อปปิ้งที่ ทาเมล(Thamel) เย็นเลี้ยงส่งที่และฉลองความสำเร็จในการเทรค ที่ร้านอาหารไทย 

วันที่ 15 (Meal : B)รับประทานอาหารเช้าพาท่านส่งยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน(บาท) ยืนยันการเดินทางเมือครบ 4 ท่าน

วันเดินทาง พัก 2-3 ท่าน พักเดียว
14 - 28 ก.ย.62 39,900 2,900
12 - 26 ต.ค. 62 40,900 3,200
1-15 ธ.ค. 62 40,900 3,200
21 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค.63 43,900 4,300
1 - 15 ก.พ. 63 40,900 3,200
4 - 18 ก.พ. 63 42,900 3,900
25 เม.ย. - 9 พ.ค. 63 39,900 2,900

พิเศษ จองภายในวันที่ 20 มิ.ย.62 เพียง 5,000 บาท ทุกโปรแกรมทุกช่วงเวลาการเดินทางลดเหลือ 39,900 บาท

 

ไฮไลท์

-เดินพาส (ช่องเขา) ทองรอง ลา (Thorong La Pass) ที่กว้างที่สุดในโลก - ที่ 5,416 เมตร

-มีภูมิประเทศที่หลากหลาย เนื่องจากมีความสูงของระดับพื้นที่ที่ แตกต่างกัน โดยเริ่มตั้งแต่ ความสูง 760 ม. ถึง 5,416 เมตร

-ระยะทางในการเดินแต่ละวัน มีความยืดหยุ่น เดินไม่หนักมาก ค่อยๆไต่ตามระดับสูง รวมทั้งวิวหิมาลัย แบบ 360 องศา 

- วัดมุกตินาถ (Muktinath Temple) เป็นวัดศักดิ์สำหรับทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธ

 

ค่าบริการนี้รวม

- โรงแรมแบบเตียงคู่ 2 คืนใน เมืองกาฐมาณฑุพร้อมอาหารเช้า

- โรงแรม 1 คืน ในเมืองโปขรา พร้อมอาหารเช้า

- รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

- ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม

- รถจิ๊บ หมู่บ้านบิเซซะหาร์ - ชาเม

- อาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม

- รถส่วนตัวเมือง กาฐมาณฑุ-บิเซสหา

- ตั๋วเครื่องบิน โปขรา- กาฐมาณฑุ

- ตั๋วเครื่องบิน จอมสอม-โปขรา

- เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ 1 ท่าน ลูกหาบ 1 ท่าน/ลูกค้า 2 ท่าน รวมค่าแรง ค่าอาหาร ที่พัก ประกันชีวิต

- ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card)

- ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

- กระเป๋า Duffer (คืนเมื่อเทรคเสร็จ)

- ยา (ถือโดยไกด์ผู้นำการเดินทาง)

- วิซ่าประเทศเนปาล

-ประกันการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

- ตั๋ว กรุงเทพ – กาฐมันฑู – กรุงเทพ 

- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ

- ค่าน้ำดื่มใส่กระติกระหว่างเทรค

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าชาร์ตไฟ ระหว่างเทรค

การชำระมัดจำ

มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 20 วัน

การยกเลิก

- 30 วัน คืนเงินทั้งหมด

- 20 วันก่อนเดินทาง คืนบางส่วนหลังหักค่าใช้จ่าย

- 10 วันก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนได้

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination