MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

EBC

Trekking

Nepal

15D14N

1100


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง


 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 วันที่ 1 กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ

(Meal:D)

รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าที่พัก หลังจากนั้นช้อปปิ้งอุปกรณ์เทรคเพิ่มเติม เลี้ยงต้อนรับท่านด้วยอาหารและการแสดงแบบเนปาลี

วันที่ 2 กาฐมัณฑุ–ลุคลา(2840 เมตร)–พักดิง(2610 เมตร)
(Meal:B/L/D)
เราจะเดินทางไปยังสนามบินลุคลาด้วย Goma Airline ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เทรคไปยัง Phakding  ทางเดินส่วนใหญ่จะเป็นทางลง  
 
วันที่ 3 พักดิง(2610 เมตร)–นามเชบาร์ซาร์(3440 เมตร)
(Meal:B/L/D)
เดินทางต่อไปยัง นามเชบาร์ซาร์ วันนี้จะพบกับยอดเขา Thamserku  สู่อุทยานแห่งชาติ Sagarmatha  ประกาศเป็น Unesco Natural World Heritage site ในปี 1979 
 
วันที่ 4 นามเชบาร์ซาร์–คุมจุง–นามเชบาร์ซาร์(3440เมตร)
(Meal:B/L/D)
ปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับความสูง เดินไปชมวิว ที่ Hotel Everest View เพื่อพบกับ Mt.Everest 
 
วันที่ 5 นามเชบาร์ซาร์(3440 เมตร)–เตงโบเช (3860 เมตร)
(Meal:B/L/D)
วันนี้วิวระหว่างเส้นทางจะเป็นวิวพาโนรามา ของ Thamserku,Ama Dablum,Lhotse และ Everest  โชคดีเราอาจจะได้พบกับกวาง และ Himalayan Tahr  เดินต่อไปยังหมู่บ้าน Tengboche เยี่ยมชม วัดทิเบตที่หมู่บ้าน
 
วันที่ 6 เตงโบเช (3860เมตร)-ดิงโบเช(4350เมตร)
(Meal:B/L/D)
เดินต่อไปยังหมู่บ้าน Debuche ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola หลังข้ามผ่านสะพานไปจะพบกับสถูปสีขาวที่มีดวงตาแห่งธรรมจะเข้าสู่ลักษณะภูมิประเทศแบบ Alpine ต้นไม้เริ่มน้อย สัตว์ที่พบแถวนี้จะเป็นพวกจามรี (Yak) 
 
วันที่ 7 ดิงโบเช (4350 เมตร)
(Meal:B/L/D)
พักปรับสภาพร่างกายกันอีกครั้งที่ Dingboche  เลือกปรับสภาพที่ Chukung หรือ Nangkar Tshang
 
วันที่ 8 ดิงโบเช (4350เมตร)–โลบูเจ (4910 เมตร)
(Meal:B/L/D)
การเทรควันนี้เราจะรู้สึกเดินลอยๆในเทือกเขาหิมาลัย ผ่านสถานที่ที่เรียกว่า Dusa  เดินไปยัง Thukla 
จุดนี้เราจะเห็นหินก้อนใหญ่ที่เต็มไปด้วยธงมนต์ที่ไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการปีนยอดเอเวอร์เรสต์  
 
วันที่ 9 โลบูเจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร)–Everest Base Camp (5335 เมตร)
(Meal:B/L/D)
วันที่ยาวนานและเหนื่อยหนักมาก จะเดินทางผ่านภูมิประเทศ แบบทุ่งหญ้าและก้อนหิน และหิมะรายรอบตัว จากนั้นเทรคไปยัง
Gorek Shep  หลังจากพักดื่มน้ำชาแล้วเราก็เดินต่อไปยัง  จะเดินคู่ขนานกับ glacier ไปยัง จุดสิ้นสุดของการเดินทางประเภทเทรคกิ้ง 
 
วันที่ 10 โกรักเชป (5140 เมตร)–เพอริเช (4200เมตร)
(Meal:B/L/D)
เดินทางไปยัง Kala Patta จุดชมวิวที่มองเห็นเทือกเขาสีขาวโพลนแห่งหิมาลัย และแสงแรกสีทองที่จับต้องต่อยอดเขาEverest , Pumo Ri และ Nuptse จากกลับมายัง Gorek Shep และเดินทางต่อไปยัง  Periche (4200 เมตร)
 
วันที่ 11 เพอริเช (4200 เมตร)–นามเชบาร์ซาร์(3440 เมตร)
(Meal:B/L/D)
วันนี้จะเป็นการเทรคขาลงที่ค่อนข้างจะยาวนาน  จากนั้นก็เข้าสู่ Tengboche พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินต่อไปยัง Namche Baza
 
วันที่ 12 นามเชบาร์ซาร์ (3440เมตร)–ลุคลา (2840เมตร)
(Meal:B/L/D)
วันนี้จะเป็นวันเทรควันสุดท้าย ไปยังสนามบินลุคลา และเลี้ยงอำลาลูกหาบที่ สนามบินลุคลา
 
วันที่ 13 ลุคลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑุ
(Meal:B/L/D)
บินกลับยังสนามบินกาฐมัณฑุ  พาท่านเข้าที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน และปล่อยท่านอิสระ  
 
วันที่ 14 กาฐมัณฑุ
(Meal:B/D)
อิสระฟรีเดย์หนึ่งวัน (เพื่อเป็นการเผื่อหากเที่ยวบินลุคลาไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ) 
 
วันที่ 15 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ
(Meal:B)
ส่งท่านยังสนามบินตรีภูวันเพื่อเดินทางกลับยังกรุงเทพ
 
ราคาต่อท่าน 
 

PAX

1 PAX

2 PAX

3 PAX

4 PAX

6 PAX

8 PAX

10 PAX

SGL SUPP

3 STAR

USD 1335.-

USD 1260.-

USD 1240.-

USD 1185.-

USD 1175.-

USD 1145.-

USD 1100.-

USD 110.-

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม        ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไปกลับ กาฐมัณฑุ – ลุคลา, ค่าโรงแรมพักห้องคู่หรือสามคน, ค่ายานพาหนะ. ค่าPermit ,ไกด์เทรค,ลูกหาบ, อาหารตามมื้อระบุ, *ถุงนอน/Duffle Bag ให้ยืมระหว่างเทรค , อาหารตามระบุ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ,น้ำดื่มใส่กระติกระหว่างเทรค
การชำระเงิน งวดที่ 1 มัดจำ 150 USD ตาม Rate Super Rich, งวดที่ 2  ชำระงวดสุดท้ายที่ประเทศเนปาล
เลขที่บัญชี  ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นางสาวนิสิตา ว่องวิทยา
เลขที่บัญชี 070-2-92566-5
 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง ไม่รวมอาหาร

วันที่ 1 กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ
(Meal:D)
รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าที่พัก หลังจากนั้นช้อปปิ้งอุปกรณ์เทรคเพิ่มเติม เลี้ยงต้อนรับท่านด้วยอาหารและการแสดงแบบเนปาลี
 
วันที่ 2 กาฐมัณฑุ–ลุคลา(2840 เมตร)–พักดิง(2610 เมตร)
(Meal:B-)
เราจะเดินทางไปยังสนามบินลุคลาด้วย Goma Airline ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เทรคไปยัง Phakding  ทางเดินส่วนใหญ่จะเป็นทางลง  
 
วันที่ 3 พักดิง(2610 เมตร)–นามเชบาร์ซาร์(3440 เมตร)
(Meal:-)
เดินทางต่อไปยัง นามเชบาร์ซาร์ วันนี้จะพบกับยอดเขา Thamserku  สู่อุทยานแห่งชาติ Sagarmatha  ประกาศเป็น Unesco Natural World Heritage site ในปี 1979 
 
วันที่ 4 นามเชบาร์ซาร์–คุมจุง–นามเชบาร์ซาร์(3440เมตร)
(Meal:-)
ปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับความสูง เดินไปชมวิว ที่ Hotel Everest View เพื่อพบกับ Mt.Everest 
 
วันที่ 5 นามเชบาร์ซาร์(3440 เมตร)–เตงโบเช(3860 เมตร)
(Meal:-)
วันนี้วิวระหว่างเส้นทางจะเป็นวิวพาโนรามา ของ Thamserku,Ama Dablum,Lhotse และ Everest  โชคดีเราอาจจะได้พบกับกวาง และ Himalayan Tahr  เดินต่อไปยังหมู่บ้าน Tengboche เยี่ยมชม วัดทิเบตที่หมู่บ้าน
 
วันที่ 6 เตงโบเช (3860เมตร)-ดิงโบเช(4350เมตร)
(Meal:-)
เดินต่อไปยังหมู่บ้าน Debuche ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola หลังข้ามผ่านสะพานไปจะพบกับสถูปสีขาวที่มีดวงตาแห่งธรรม จะเข้าสู่ลักษณะภูมิประเทศแบบ Alpine ต้นไม้เริ่มน้อย สัตว์ที่พบแถวนี้จะเป็นพวกจามรี (Yak) 
 
วันที่ 7 ดิงโบเช (4350 เมตร)
(Meal:-)
พักปรับสภาพร่างกายกันอีกครั้งที่ Dingboche  เลือกปรับสภาพที่ Chukung หรือ Nangkar Tshang
 
วันที่ 8 ดิงโบเช (4350เมตร)–โลบูเจ (4910 เมตร)
(Meal:-)
การเทรควันนี้เราจะรู้สึกเดินลอยๆในเทือกเขาหิมาลัย ผ่านสถานที่ที่เรียกว่า Dusa  เดินไปยัง Thukla 
จุดนี้เราจะเห็นหินก้อนใหญ่ที่เต็มไปด้วยธงมนต์ที่ไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการปีนยอดเอเวอร์เรสต์  
 
วันที่ 9 โลบูเจ (4910 เมตร)–โกรักเชป (5140 เมตร)–Everest Base Camp (5335 เมตร)
(Meal:-)
วันที่ยาวนานและเหนื่อยหนักมาก จะเดินทางผ่านภูมิประเทศ แบบทุ่งหญ้าและก้อนหิน และหิมะรายรอบตัว จากนั้นเทรคไปยัง 
Gorek Shep  หลังจากพักดื่มน้ำชาแล้วเราก็เดินต่อไปยัง  จะเดินคู่ขนานกับ glacier ไปยัง จุดสิ้นสุดของการเดินทางประเภท
เทรคกิ้ง 
 
วันที่ 10 โกรักเชป (5140 เมตร)–เพอริเช (4200เมตร)
(Meal:-)
เดินทางไปยัง Kala Patta จุดชมวิวที่มองเห็นเทือกเขาสีขาวโพลนแห่งหิมาลัย และแสงแรกสีทองที่จับต้องต่อยอดเขาEverest , Pumo Ri และ Nuptse จากกลับมายัง Gorek Shep และเดินทางต่อไปยัง  Periche (4200 เมตร)
 
วันที่ 11 เพอริเช (4200 เมตร)–นามเชบาร์ซาร์(3440 เมตร)
(Meal:-)
วันนี้จะเป็นการเทรคขาลงที่ค่อนข้างจะยาวนาน  จากนั้นก็เข้าสู่ Tengboche พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินต่อไปยัง Namche Baza
 
วันที่ 12 นามเชบาร์ซาร์ (3440เมตร)–ลุคลา (2840เมตร)
(Meal:-)
วันนี้จะเป็นวันเทรควันสุดท้าย ไปยังสนามบินลุคลา และเลี้ยงอำลาลูกหาบที่ สนามบินลุคลา
 
วันที่ 13 ลุคลา (2840เมตร)-กาฐมัณฑุ
(Meal:-)
บินกลับยังสนามบินกาฐมัณฑุ  พาท่านเข้าที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน และปล่อยท่านอิสระ  
 
วันที่ 14 กาฐมัณฑุ
(Meal:B/D)
อิสระฟรีเดย์หนึ่งวัน (เพื่อเป็นการเผื่อหากเที่ยวบินลุคลาไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ) 
 
วันที่ 15 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ
(Meal:B)
ส่งท่านยังสนามบินตรีภูวันเพื่อเดินทางกลับยังกรุงเทพ
 
ราคาต่อท่าน 

PAX

1 PAX

2 PAX

3 PAX

4 PAX

6 PAX

8 PAX

10 PAX

SGL SUPP

   3 STAR

USD 1025.-

USD 955.-

USD 920.-

USD 860.-

USD 850.-

USD 820.-

USD 790.-

USD 110.-

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม        ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไปกลับ กาฐมัณฑุ – ลุคลา, ค่าโรงแรมพักห้องคู่หรือสามคน, ค่ายานพาหนะ. ค่าPermit ไกด์เทรค,ลูกหาบ, อาหารตามมื้อระบุ, *ถุงนอน/Duffle Bag ให้ยืมระหว่างเทรค , อาหารตามระบุ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ, ค่าวีซ่า, ค่าประกันการเดินทาง 
การชำระเงิน    งวดที่ 1 มัดจำ 150 USD ตาม Rate Super Rich, งวดที่ 2  ชำระงวดสุดท้ายที่ประเทศเนปาล
เลขที่บัญชี  ธ.กสิกรไทย สาขาบางเขน, ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นางสาวนิสิตา ว่องวิทยา
เลขที่บัญชี 070-2-92566-5
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ไลน์
https://line.me/R/ti/p/%40serenetour
 
 
 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination