MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

Golden Eagle Festival

Citytour

มองโกเลีย

5วัน3คืน

39900


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก 29 ก.พ.63 สนามบินสุวรรณภูมิ     - / - /-

20.00  น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน

22.50  น. เดินทางสู่เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลียโดยสายการบินมองโกเลียแอร์ไลน์...OM702

*หมายเหตุ : บนเครื่องมีเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม,ที่นั่งแบบ 3:3 ,เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg.

 

วันสอง 1 มี.ค.63    B / L /D

สนามบินเจงกิสข่าน  -     Chingisiin Khuree tourist ger camp- BLACK MARKET-EAGLE FESTIVAL

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร จากนั้น พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ( พูดภาษาอังกฤษ/จีน )  กรุณาปรับเวลาๆ ที่มองโกล เร็วกว่าไทย 1 ชม. ค่ะ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า  ณ TOURIST GER CAMP บริเวณที่จัดงาน

          หลังจากนั้นปล่อยท่านพักผ่อน

09.00 นำท่านออกเดินทางไปซื้อสินค้าและอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติมในตลาดมืด (Naran Tuul/Black Market) ซึ่งมีสินค้าอุปกรณ์กันหนาวให้เลือกมากมาย ตลาดกลางแจ้งคล้ายๆกับตลาดนัดจตุจักร และเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองอูลันบาตอร์  

11.00 กลับมายังบริเวณจัดงาน เพื่อร่วมพิธีเปิด

ชม และถ่ายภาพ  “เทศกาลอินทรีย์ทอง / Golden Eagle Hunting Festival ” ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งหาชมได้ หนึ่งเดียว ที่ประเทศมองโกลเลียเท่านั้น วันนี้พิธีเปิดและการแนะนำจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเพณีและประวัติศาสตร์การล่านกอินทรี จากนั้นชุดเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมจะจัดขึ้นในที่เกิดเหตุ และนักล่าชาวคาซัคสถานจะแสดงชุดของตัวเองในบ้าน ก่อนเวลากลางวันการแสดงจะดำเนินต่อไปโดยการแข่งขัน จะทดสอบความสามารถในการล่าสัตว์ของนักล่าเพื่อเรียกนกอินทรีไปยังม้าจากระยะไกล หลังจากรับประทานอาหารเช้าคุณจะเห็นเกมแบบดั้งเดิมของชาวคาซัคกับม้า  ลากจูงเล่นบนหลังม้ากับผิวหนังแพะทั่วเอเชียกลาง  โดยการแข่งขันระหว่างชายและหญิงบนหลังม้า ผู้ขับขี่แข่งขันกันเพื่อหยิบเหรียญจากพื้นดินในระหว่างการแข่งขัน

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ Tourist Camp

หลังเวลากลางวัน ท่านจะได้ชมเป็นการแข่งขันเพื่อผิวสุนัขจิ้งจอก นี่คือการทดสอบความสามารถของนักล่าอย่างแท้จริงอินทรี ต้องจับผิวสุนัขจิ้งจอกที่ลากหลังม้าของผู้ฝึกสอน  งานเลี้ยงอาหารค่ำและพิธีมอบรางวัล

 

 

 

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ แบบพื้นเมืองต้นตำรับ  ณ Chingisiin Khuree tourist ger camp

คืนแรกพักที่    :  Chingisiin Khuree tourist ger camp *หมายเหตุ กระโจมที่พัก / Ger  

-ไม่มีห้องน้ำในกระโจม หากท่านต้องการเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัว  ต้องใช้ห้องน้ำแบบรวม

- ฮีทเตอร์ เป็นแบบฟืน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมาจุดให้ท่านทุกๆ 3 ชม. กรุณาอย่าล็อคประตูห้อง

- WIFI / Internet ไม่มีบริการค่ะ

 

  วันสาม 2 มี.ค.63      เทศกาลอินทรีย์ทอง - อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน    B / L /D

เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นเมืองของมองโกล ณ  Chingisiin Khuree tourist ger camp

                   ชม และถ่ายภาพ  “เทศกาลอินทรีย์ทอง / Golden Eagle Hunting Festival ” ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งหาชมได้ หนึ่งเดียว ที่ประเทศมองโกลเลียเท่านั้น วันนี้พิธีเปิดและการแนะนำจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเพณีและประวัติศาสตร์การล่านกอินทรี จากนั้นชุดเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมจะจัดขึ้นในที่เกิดเหตุ และนักล่าชาวคาซัคสถานจะแสดงชุดของตัวเองในบ้าน ก่อนเวลากลางวันการแสดงจะดำเนินต่อไปโดยการแข่งขัน จะทดสอบความสามารถในการล่าสัตว์ของนักล่าเพื่อเรียกนกอินทรีไปยังม้าจากระยะไกล หลังจากรับประทานอาหารเช้าคุณจะเห็นเกมแบบดั้งเดิมของชาวคาซัคกับม้า  ลากจูงเล่นบนหลังม้ากับผิวหนังแพะทั่วเอเชียกลาง  โดยการแข่งขันระหว่างชายและหญิงบนหลังม้า ผู้ขับขี่แข่งขันกันเพื่อหยิบเหรียญจากพื้นดินในระหว่างการแข่งขัน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
บ่าย    ออกเดินทางไปยังอนุสาวรีย์เจงกิสข่าน  นำท่านเดินทางชม Chinggis Khaans monument /อนุสาวรีย์เจงกิสข่านที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างจากสแตนเลสล้วนๆ เป็นรูปปั้นของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ขนาดมากกว่า 40 เมตร  สร้างในช่วงครบรอบ 800 ปี ของการก่อตั้งมองโกลโดยท่านผู้นำเจงกิสข่านผู้ยิ่งใหญ่ ด้านในมีพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงภาพ และเครื่องแต่งกายของท่านผู้นำ ส่วนด้านบนหัวม้าเป็นจุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้นไปถ่ายภาพได้

ค่ำ            รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ Mandala Resort

พักที่        Mandalaresort  (เนื่องจากเทศกาลนี้พักห้องละ 2-4 ท่าน)

*หมายเหตุ กระโจมที่พัก / Ger  

- เป็นกระโจมแบบจำลองมีห้องน้ำและฮีทเตอร์ในตัว

- WIFI / Internet ไม่มีบริการ

 

วันสี่  3 มี.ค.63 เยี่ยมชนเผ่าพื้นเมืองมองโกล/Nomad -กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง  - CASHMERE FACTORY and CASHMERE SHOP    

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ Mandala Resort

หลังจากนั้นนำท่าน เยี่ยมชมและถ่ายภาพ วิถี Nomad ชนเผ่าเร่ร่อนแห่งทุ่งหญ้ามองโกลหากเอ่ยถึงคำว่า เร่ร่อนหลายคนอาจนึกถึงคนไร้บ้าน หรือการไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นที่เป็นทาง แต่การเร่ร่อนในวิถีของ nomad คือการหมุนเวียนเปลี่ยนถิ่นฐานไปตามสภาวะแห่งปัจจุบัน กล่าวคือเมื่อลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

กลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้ก็จะย้ายตำแหน่งชุมชนของพวกเขาไปในพื้นที่ที่เหมาะสมกว่าดังนั้นการไม่ฝังรากสร้างเรือนอยู่กับที่เป็นหลักแหล่งถาวรไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีบ้านหากแต่บ้านของพวกเขานั้นมีพื้นเป็นทุ่งหญ้า มีฝ้าเป็นผืนฟ้าที่สูง สุดตามีภูเขาเป็นกำแพงกั้นห้องและมีดาวประดับตกแต่งผนังทั้งสี่ด้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันวิถีชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนในมองโกลก็ได้มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแม้จะใช้ชีวิตในกระโจมแต่พวกเขาก็มีโทรทัศน์ดูแม้จะขี่ม้าขี่อูฐแต่พวกเขาก็มีรถยนต์และมอเตอร์ไซค์มีความสะดวกสบายแบบคนเมืองเข้ามาผสมผสานกับวิถีดั้งเดิมและถึงแม้พวกเขาจะอยู่กันกลางทุ่ง แต่พวกเขากลับมีทรัพย์สินมากกว่าคนเมืองส่วนใหญ่เสียอีก ชนเผ่าเร่ร่อนเหล่านี้มักจะไม่ถือเงินสด ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารเมื่อพวกเขาต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็จะนำเอาสัตว์ที่เลี้ยงไว้ไปแลกมาเป็นเงินเรียกได้ว่าธนบัตรเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้น

นำท่านจะได้เพลิดเพลิน กับ กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ชมวิวทิวทัศน์ในฤดูหนาว กลายเป็นกิจกรรม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ชอบความเร็ว และบรรยากาศของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยหิมะ ให้มาท่องเที่ยวที่มองโกเลีย ทัวร์สุนัขลากเลื่อนนี้ เรียกว่า"Mongol Dog Sledding"ถูกคิดค้นขึ้นมาโดย สองสามีภรรยาคู่หนึ่ง โดยเขาจะให้นักท่องเที่ยวที่สน  ใจอยากลองสัมผัสความเร็ว ขึ้นไปนั่งบนรถลากเลื่อน ที่ผูกติดกับฝูงสุนัข (รวมในค่าทัวร์แล้ว)

*หมายเหตุ : รอบละ 15- 20 นาที

สุนัชลากเลื่อน (นั่ง 1 ท่าน, ยืน 1 ท่าน) และ ขี่ม้าโพนี่(ม้า1ตัว:1ท่าน)

นำท่านไปร่วมกิจกรรม เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง / ICE FISH FESTIVAL  จัดขึ้นทุกปี ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาวไฮไลท์สำคัญของ การตกปลาน้ำเเข็งหรือตกปลาหิมะคือพื้นทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งจะมีการเจาะรูไว้เพื่อให้หย่อนเบ็ดลงไปในรูแล้วรอให้ปลามากินเบ็ดโดยปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาขนาดเล็กนักท่องเที่ยวสามารถตกแล้วน้ำมารับประทานกันได้เเบบสดๆทานกับน้ำจิ้ม/ซอสโดยไม่มีกลิ่นคาวหรือถ้าได้เป็นปลาขนาดใหญ่ก็สามารถปิ้งย่างและรับประทานกันได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถเดินหาที่เหมาะๆ แล้วใช้พลั่วแซะน้ำเเข็งให้เป็นรู หรือจะเลือกหย่อนเบ็ดตามรูที่คนอื่นได้เจาะทิ้งเอาไว้ก็ได้ เทศกาลตกปลาน้ำเเข็ง IceFish หรือ เทศกาลตกปลาหิมะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในช่วง เดือน ธ.ค. – มี.ค. ของทุกปี

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอูลานบาตาร์ เพื่อชมโรงงานทอผ้าแคชเมียร์นำคณะชมเลือกซื้อสินค้าที่CASHMERE FACTORYandCASHMERE SHOP(โรงงานนี้ส่งออกสินค้าไปที่ยุโรป)   ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าขนสัตว์แคชเมียร์แท้ๆ มากมาย

ค่ำ       รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  BDS Mongolian Barbeque (เป็นร้านที่ให้ท่านเชฟทำอาหารโชว์ให้ท่านดู พิเศษท่านได้เลือกวัตถุดิบและดีไซน์รสชาดอาหารด้วยตนเอง)

คืน 3 พักที่    : Khuvsgul Lake hotel (พักห้องละ 2-3 ท่าน) หรือเทียบเท่า

วันห้า 4 มี.ค.63        Ganda Monastery - สนามบินเจงกิสข่าน -สนามบินสุวรรณภูมิ

 เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม   

หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านเดินทางไปยังวัด Gandan Monastery ซึ่งเป็นวัดพุทธในมองโกเลีย อาคารหลังแรกสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.1805 ภายในประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทรงประทับยืน ให้ท่านได้บันทึกภาพพระลามะที่จำวัดประมาณ 100 รูป (ห้ามถ่ายภาพขณะทำพิธีในพระอุโบสถ สามารถถ่ายรอบตัววัดได้)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายภาพ ณ อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอูลานบาตอร์ ที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างรัสเซียและ มองโกเลีย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารโซเวียตที่เสียชีวิตไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้ชมวิวและถ่ายรูปที่สามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์ได้ทั้งเมือง

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารเกาหลี

      จากนั้น เดินทางกลับเข้าตัวเมือง อูลานบาตอร์      

 17.30 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการการบินมองโกเลีย แอร์ไลน์ OM 701

          *หมายเหตุ : บนเครื่องมีเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม,ที่นั่งแบบ3:3,เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg.

22.50 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************************************

        หมายเหตุ  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้.  

 

ชนเผ่ามองโกล มีประชากรทั้งหมด 4,806,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลีย ตั้งแต่สมัยโบราณมา ชนเผ่ามองโกลประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์เป็นหลักในการดำรงชีวิต ให้ความสำคัญกับแกะว่าเป็นแหล่งที่มาของความมั่งคั่งและหลักประกันในการดำรงชีวิต พวกเขาเรียกตนเองว่า มองโกลซึ่งมีความหมายว่า ไฟที่โชติช่วงตลอดกาลได้รับฉายานามว่า ชนชาติบนหลังม้า ชนเผ่ามองโกลรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ชำนาญในด้านประกอบอาหารประเภทเผา   ต้ม  ปิ้งหรือย่าง ทั้งนี้ มีอาหารหลักที่แทบขาดไม่ได้ในแต่ละมื้อก็คือ อาหารที่ทำจากนมและเนื้อสัตว์ อาหารที่ทำจากนมเป็นหลักเรียกว่า อาหาร(สี)ขาว ซึ่งหมายถึงอาหารที่สะอาด ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ไร้ราคี ส่วนอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์เป็นหลัก ซึ่งมีความหมายว่า อาหาร(สี)แดงอาหาร(สี)ขาว แบ่งออกเป็นนมสด นมเปรี้ยว เหล้าที่มีส่วนประกอบของนม และอาหารชนิดอื่นๆ ได้แก่ แผ่นฟองนม แผ่นบางๆ ที่ลอยอยู่ชั้นบนสุดของน้ำนม ลักษณะคล้ายฟองเต้าหู้ ชีส บิสกิตเนย เต้าหู้นม ซึ่งอาหารเหล่านี้ต่างเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยน่ารับประทาน และยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากด้วย ส่วนวิธีทำก็ง่ายดาย และน่าสนใจทีเดียว มารยาทในการรับประทานอย่างหนึ่งซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมานาน ก็คือการยกแก้วหรือถ้วยอาหารยื่นให้แขกชิมอาหารก่อน ชนเผ่ามองโกลนอกจากจะรับประทานนมวัวที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดแล้ว ยังรับประทานนมแพะ นมม้า นมกวาง และนมอูฐ ซึ่งในจำนวนที่กล่าวมาแล้วนั้น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รับประทานสด ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารประเภทนมต่างๆ

อาหาร(สี)แดง ก็คืออาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ เนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารที่สำคัญของชาวมองโกลได้แก่ เนื้อวัว  และเนื้อแกะ  รองลงมาจะเป็นเนื้อแพะภูเขา และส่วนน้อยที่เป็นเนื้อม้า นอกจากนี้ ในช่วงฤดูล่าสัตว์ก็จะมีการล่าแพะเหลือง นำเนี้อมาประกอบอาหาร สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยในแต่ละวันของชาวมองโกลก็คือการดื่มชา นอกจากนิยมดื่มชาแดงแล้ว ยังมีความเคยชินในการดื่มชานมอีกด้วย สิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าก็คือการต้มชานม วิธีที่ดีที่สุดในการชงชานมก็คือต้องใช้น้ำสะอาดที่เพิ่งตักใหม่ๆ หลังจากต้มน้ำเดือดแล้ว ก็จะเทน้ำลงในกาหรือหม้อที่มีผงชา แล้วนำไปต้มด้วยไฟอ่อน ๆ 23 นาที จากนั้นจึงเทน้ำนมสดและเกลือลงไป รอกระทั่งเดือดก็เป็นอันใช้ได้ ชานมของชาวมองโกลบางครั้งอาจผสมด้วยเนยแข็ง, แผ่นฟองนม, ข้าวคั่ว เป็นต้น ซึ่งจะมีรสชาติอันหอมหวนชวนดื่ม พร้อมด้วยรสเค็มนิด ๆ และยังเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายหลายชนิด กระทั่งเกิดคำกล่าวที่ว่าสามวันไม่กินข้าวปลาอาหารก็อยู่ได้ แต่จะขาดชานมเพียงวันเดียวไม่ได้นอกจากนี้ ชาวมองโกลยังชื่นชอบการนำเอาดอก ใบ และผลของพืชป่าจำนวนมากมาใช้ในการต้มชานม ดังนั้น น้ำชาที่ได้จะมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไป บางอย่างยังสามารถใช้ในการป้องกันและรักษาโรคได้อีกด้วย นอกจากชาแล้ว ชนเผ่ามองโกลส่วนใหญ่ล้วนดื่มเหล้าเป็น เหล้าที่ดื่มส่วนมากจะเป็นเหล้าขาวและเบียร์ ในบางท้องที่ยังนิยมดื่มเหล้านม และเหล้านมม้า ในทุกๆ ช่วงที่มีงานเทศกาล หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ล้วนนิยมดื่มเหล้าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เหล้านมม้านั้น ก็คือเหล้าที่เกิดจากการนำเอานมม้าสดๆ มาหมักจนกลายเป็นเหล้า โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการกลั่น

 

            ขนแคชเมียร์  

เป็นขนที่ไดัจากแพะแคชเมียร์ ซึ่งมีอยู่ในแถวเอเชีย มีมากในธิเบต ชื่อ Cashmere ได้มาจากชื่อเมืองในแคว้นกัษมีระ โนประเทศอินเดียภาคเหนือ ซึ่งเป็นเเหล่งที่เลี้ยงแพะแคช เมียร์มากที่สุด แพะแคชเมียรู์รปร่างเล็กกว่าแพะเเองกอร่า ขนแพะแคชเมียร์มี 2 ชั้น ชั้นนอก (ขนเครา) ขนหยาบและยาว จะมีความยาวประมาณ 2-5 นิ้ว ขนชั้นในละเอียดอ่อนนุ่มแต่ สั้น จะมีความยาวประมาณ 1-3 นิ้ว สีธรรมชาติ สีขาว เทา และสีน้ำตาลอ่อน เส้นใยจะถูกสาง จากตัวแพะแคขเมียร์ ไม่ใช้การตัดขนเพราะในทุกๆฤดูใบไมัผลิ แพะแคชเมียร์จะผลัดขนกันเป็นเวลานาน หลายสัปดาห์ เจ้าของแพะจะตัองใช้แปรง ๆ ขนให้หลุดแล้วแยกขนชั้นนอกและขั้นในออกจากกัน แพะแคชเมียร์ 1 ตัว จะได้ขนชั้นในประมาณ 4 ออนซ์เท่านั้น

รูปร่างของขนแคชเมียร์ เมือสองด้วยกล้องจุลทัศน์ความยาวจะเซลล์ผิวชั้นนอกเป็น สเกลห่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากขนสัตว์ชนิดอื่น ๆ ชัดเจน ส่วนกลางของเส้นขนจะใหญ่กว่าตอนหัว และปลายขน ถ้าดูตามขวางมีลักษณะกลม ขนที่มีสีน้ำตาลจะเห็นจุดสีอยู่ภายใน ถึงแม้ว่าขนแคชเมียร์ จะมีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปคล้ายขนแกะ แต่ก็แตกต่างกันตรงที่ด่าง ทำอันตรายต่อขนแคชเมียร์ ง่ายกว่าขนสัตว์ชนิดอื่นๆ

ผลผลิตที่ได้จากแพะแคเมียร์แท้ ๆ ต่อปีมีปริมาณน้อยมาก ถ้าจะตัดเสื้อคลุม 1 ตัว จะต้องใช้ขนแพะแคชเมียร์ถึง 30 ตัว เสื้อผ้าที่ผลิตจากขนแพะแคชเมียร์แท้ ๆ จึงมีราคาแพง มาก และเนื่องจากความสวยงามอ่อนนุ่ม สวมใส่สบายและให้ความอบอุ่นดี จึงเป็นที่พิมนิยมสำหร้บผู้ทิ่มี ฐานะดี ขนแคชเมียร์สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายแบบต่าง ๆ มากชนิด และสามารถผลิตทำเป็นผ้าได้ทั้ง ผ้าเนื้อหนาและผ้าเนื้อบาง ขนแคชเมียร์ชนิดตีมักให้ตัดชุดสูท เสื้อกันหนาว เสื้อคลุม ส่วนชนิดหยาบ ใช้ทอกระสอบและใช้ผสมกับขนแกะเพื่อทำผ้าบุเครื่องเรือน เป็นต้น

 

อัตราค่าบริการ จำนวน ผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
29 ก.พ.-4 มี.ค.63 39,900 บาท 7,900 บาท

 

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาส ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ชำระมัดจำก่อน 30 สิงหาคม 2561 รับส่วนลด 1,000 บาท

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 25  วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

เงื่อนไขการยกเลิก
          1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด/เก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
          2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท/เก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
          3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์/เก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
          4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ของราคาทัวร์/เก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
          5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจาก ตม. ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่า กรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

อัตราค่าบริการรวม

 

§           ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

§     ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

§     ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ

§     ค่าเข้าชมเทศกาล ดังที่ระบุในรายการ

§     ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ

§     ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

§     ค่าสุนัขลากเลื่อน(นั่ง 1 ท่าน, ยืน 1 ท่าน) (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ ว่า สุนัข ก่อนการเดินทาง 7-10 วัน)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

§      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

§     ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)

§     ค่าทำหนังสือเดินทาง

§     ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

§     ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,000  บาท / ท่าน หัวหน้่าทัวร์ไทยไม่ระบุ ตามความพอใจ

§     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

 

เงื่อนไขการเดินทาง
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่      นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 18 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

§    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination