เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

09.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

0924951956

Travel License : 31/00975

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4คืน (FD)

เที่ยวจีน ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4คืน ชุมหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน นั่งรถไฟเล็กชมอุทยานนางฟ้า หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ ช้อปปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย

รหัสทัวร์

CN_FD00140

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

26 ก.พ. 67 - 13 ส.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

มิ.ย. 67

23,900฿

07-11

23,900฿

20-24

23,900฿

27-01ก.ค.

ก.ค. 67

25,900฿

18-22

25,900฿

19-23

25,900฿

25-29

25,900฿

26-30

ส.ค. 67

25,900฿

09-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

23,900

23,900

-

5,000

-

18,900

26

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

25,900

25,900

-

5,000

-

18,900

26

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

25,900

25,900

-

5,000

-

18,900

26

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

25,900

25,900

-

5,000

-

18,900

26

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

25,900

25,900

-

5,000

-

18,900

26

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

25,900

25,900

-

5,000

-

18,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – อู่หลิงซาน – 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์

Day : 2

หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน(รวมกระเช้า) – จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่ – อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า(นั่งรถไฟเล็กชมอุทยาน)

Day : 3

อุทยานหลุมบ่อฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน) – ระเบียงแก้ว – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า – ต้าจู๋

Day : 4

ต้าจู๋ – พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

Day : 5

ศาลาประชาคม – รถไฟฟ้าทะลุตึก – ช้อปปิ้งหงหย้าต้ง – ร้านหยก – สนามบินฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง