เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

09.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

0924951956

Travel License : 31/00975

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวเวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน โบสถ์สีชมพู คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ สะพานมังกร เว้ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ เมนูพิเศษ กุ้งมังกรซอสเนย หม้อไฟทะเล SEAFOOD 1 มื้อ ปิ้งย่าง ชาบู 1 มื้อ

รหัสทัวร์

VN_VZ00240

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

26 เม.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

14,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

14,900฿

06-09

14,900฿

20-23

14,900฿

27-30

ก.ค. 67

15,900฿

04-07

16,900฿

11-14

17,900฿

19-22

17,900฿

20-23

18,900฿

27-30

ส.ค. 67

18,900฿

09-12

15,900฿

22-25

15,900฿

29-01ก.ย.

ก.ย. 67

15,900฿

05-08

15,900฿

12-15

15,900฿

19-22

15,900฿

26-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

14,900

14,900

14,900

5,000

6,500

9,900

26

04 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

15,900

15,900

15,900

5,000

6,500

10,900

26

11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,000

6,500

11,900

26

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,000

6,500

12,900

26

20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,000

6,500

12,900

26

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

18,900

18,900

18,900

5,000

6,500

12,900

26

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

18,900

18,900

18,900

5,000

6,500

12,900

26

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

15,900

15,900

15,900

5,000

6,500

10,900

26

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

15,900

15,900

15,900

5,000

6,500

10,900

26

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

15,900

15,900

15,900

5,000

6,500

10,900

26

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

15,900

15,900

15,900

5,000

6,500

10,900

26

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

15,900

15,900

15,900

5,000

6,500

10,900

26

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

15,900

15,900

15,900

5,000

6,500

10,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) • ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) • สะพานแห่งความรัก • รูปปั้นปลามังกร • สะพานมังกรพ่นไฟ • พักดานัง

Day : 2

วัดหลิงอิ๋ง • SON TRA MARINA CAFE • ร้านเยื่อไผ่ • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน • ล่องเรือกระด้ง (ไม่รวมค่าทิป) • ฮอยอัน • บานาฮิลล์ สวน • ดอกไม้ • สวนสนุก • พักบนบาน่าฮิลล์

Day : 3

บาน่าฮิลล์ • สะพานมือ • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ช้อปปิ้งตลาดดงบา • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ • พักเว้

Day : 4

พระราชวังโบราณไดโนย (ถ่ายรูปด้านนอก) • นั่งสามล้อซิโคล่ (ไม่รวมค่าทิป) • ดานัง • ช้อปปิ้งร้านสินค้าโอทอป • โบสถ์สีชมพู • ตลาดฮาน • ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง