เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

09.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

0924951956

Travel License : 31/00975

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน SUMMER ภูเขาหิมะมังกรหยก คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์จีน SUMMER ภูเขาหิมะมังกรหยก คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์จีน SUMMER ภูเขาหิมะมังกรหยก คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า 6วัน 5คืน (KY)

เที่ยวจีน SUMMER ภูเขาหิมะมังกรหยก คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า 6วัน 5คืน แชงกรี่ล่า วัดซงจ้านหลิน (รวมรถอุทยาน) ช่องแคบเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อน) ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) โชว์ IMPRESSION LIJIANG ทะเลสาบไปสุ่ยเหอ(รวมรถแบตฯ) ต้าลี่ เมืองโบราณต้าลี ทะเลสาบเฮอไห่ คุนหมิง วัดหยวนทง ประตูม้าทองไก่หยก

รหัสทัวร์

CN_KY00040

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

09 พ.ค. 67 - 02 ก.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

24,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Kunming Airlines

มิ.ย. 67

26,900฿

01-06

25,900฿

06-11

26,900฿

08-13

26,900฿

13-18

26,900฿

15-20

26,900฿

20-25

24,900฿

22-27

25,900฿

27-02ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

25,900

-

-

4,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินกรุงเทพฯ – คุนหมิง

Day : 2

เมืองคุนหมิง –-วัดหยวนทง - สวนน้ำตกคุนหมิง- เดินทางสู่ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่

Day : 3

ทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 4

อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG –หุบเขาสีน้ำเงินทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก – ช่องแคบเสือกระโจน(รวมบันไดเลื่อน) -เดินทางสู่แชงกรีล่า (จงเตี้ยน)

Day : 5

วัดซงจ้านหลิน (รถอุทยาน) -เมืองโบราณแชงกรีล่า แชงกรีล่า-คุนหมิง (รถไฟความเร็วสูง)

Day : 6

คุนหมิง -ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจีย – กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง