เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ :

09.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

0924951956

Travel License : 31/00975

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน PARADISE เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี 6วัน 5คืน (A) (SL)

ทัวร์จีน PARADISE เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี 6วัน 5คืน (A) (SL)

ทัวร์จีน PARADISE เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี 6วัน 5คืน (A) (SL)

เที่ยวจีน PARADISE เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี 6วัน 5คืน (A) ภูเขาสู่ดรุณี หุนเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) ซงพาน เต๋อซี เมืองชวนจูชื่อ อุทยานจิ่วจ้ายโกว (เต็มวัน) ( รถเหมาในอุทยาน) ศูนย์อนุรักษ์หมี่แพนด้า วัดต้าจือ ถนนคนเดินซุนซีได้กู้หลี่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก

รหัสทัวร์

CN_SL00064

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

18 ก.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

30,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ค. 67

31,900฿

18-23

ส.ค. 67

31,900฿

11-16

พ.ย. 67

30,900฿

21-26

ธ.ค. 67

30,900฿

07-12

30,900฿

14-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

31,900

31,900

31,900

6,000

-

-

20

11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

31,900

31,900

31,900

6,000

-

-

20

21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

30,900

30,900

30,900

6,000

-

-

20

07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

30,900

30,900

30,900

6,000

-

-

20

14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

30,900

30,900

30,900

6,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – เฉิงตู

Day : 2

เฉิงตู – สี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถในอุทยาน)

Day : 3

สี่ดรุณี - เมืองชวนจูซื่อ

Day : 4

อุทยานจิ่วไจ้โกว(เต็มวัน) (รวมรถเหมา ในอุทยาน) Option โชว์ทิเบต

Day : 5

จิ๋วจ้ายโกว – เฉิงตู - เมืองโบราณซงพาน – ซอยกว้างซอยแคบ

Day : 6

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีไถ้กู๋หลี่ – หมีแพนต้ายักษ์ปืนตึก-ส่งสนามบิน-ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง